Makale - Teknik Bilgi

Planlı Bakımın Faydaları

Bahadır SALİH

İleri arıtma teknolojileri kullanım veya üretim prosesleri için gerekli su ihtiyacını karşıladığı gibi hem doğaya faydalı hem de ekonomik fayda sağlayan çalışmalardır. Bu sistemler genelde atık su arıtma tesisleri gibi sürekli operatör müdahalesini gerektirmemektedir. Bu durum da işletme maliyeti açısından kazanç sağlamaktadır. Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta sistemin tamamen kontrolsüz bırakılmamasıdır. Tam otomatik çalışan bu sistemlerin sarf malzeme maliyetleri yüksek olduğundan kontrolün göz ardı edildiği sistemlerde, personel veya bakım maliyetlerinden çok daha yüksek malzeme maliyetleri doğabilmektedir.

Planlı bakım bir sistemde meydana gelebilecek arızaları önceden tespit ederek oluşacak arızaların önüne geçmek veya önemsenmeyen küçük arızaları erken tespit ederek büyük maliyetli arızalar oluşmasının önüne geçmek anlamına gelmektedir. Planlı bakımlar sayesinde sistem ve sarflarının ömrü uzar, güvenilirliği artar ve verimli çalışması sağlanmış olur. Ayrıca bu çalışmalar esnasında sistemde yapılabilecek iyileştirmelerde tespit edilir. Sonrasında enerji verimliliğini artıracak ve maliyetleri düşürecek tespitlerde yapılmış olacaktır.

Operatörler tarafından sürdürülen işletmelerde, zaman içerisinde işletme körlüğü oluşabilmektedir. İşletme körlüğü sistemin her gün işletmesini sağlayan personelin arıza bulma odağı ile değil, günlük rutinini tamamlama odağı ile hareket ettiğinden sonucu doğrudan etkilemeyen veya sonuçları uzun süreçte görülebilecek sorunları tespit etmekte zorlanması veya gecikmesi anlamına gelmektedir. Bu durumun çözülebilmesi ve dışarıdan bir göz ile sistemin sürekli incelenebilmesi için yetkin teknik servisi ile Akar Arıtım çözüm ortağınızdır.

Planlı bakımlarda verilen servis ücreti bazen gereksiz maliyet olarak görülse de örneğin yılda 12 kez yapılan bakım kontrol çalışmalarından 11’inde hiçbir sorun tespit edilmezken, 1 kez yapılan tespit sonucunda giderilen arıza membran ömrünün uzaması gibi bir sonuca ulaştığında 12 kez yapılan bakım ücretinin çok üzerinde kazanç sağlayacaktır.

İşletme operatörleri sistemi tüm detaylarıyla bilen yetkin personeller olsa dahi, teknik servis personeli genelde günde en az 1 kez farklı tesis tecrübesi kazanan, tecrübe ettiği arıza çeşitliliği çok daha fazla olan kişilerdir. Bu sebeple uzmanlık alanı olarak tesislerin sarf değişimi, veri alınması gibi işlemlerinde işletme operatörlerine ihtiyaç duyulurken, arıza tespiti, verilerin yorumlanması gibi bakım ve kontrol işlemleri için teknik servis personeline ihtiyaç duyulmaktadır.

Akar Arıtım tarafından uygulanan bakım sözleşmesi ile planlı bakım ve kontroller yapılır. Sistem çalışma verileri alınarak yorumlanır. Sistem çalışma adımları manuel yapılarak arıza tespitleri ve onarımları yapılır. Sistem çalışması ile ilgili öneriler sunulur. 6 ay, 1 yıl, 5 yıl gibi düzenli değişimi gereken sistem elemanlarının takibi yapılır.

Yapılan planlı bakımlar sonucunda hazırlanan imzalı teknik servis raporları verilen hizmetin detaylarını belirterek takip kolaylığı sağlamaktadır. Ayrıca resmi kurumlar veya iç denetçiler tarafından yapılan denetlemelerde sağlıklı çalışan sistemlerin ispat belgeleri olarak sunulabilmektedir.

Bültenimize Kaydolun

Tüm gelişmelerden, yeniliklerden ve fırsatlardan haberdar olun.