Makale - Teknik Bilgi

Kimyasal Su Şartlandırma

İlker PELEVAN

Su yapısı itibariyle her türlü organik ve inorganik yapıları çözebilme  özelliğine sahiptir. Bu özelliğinden dolayı içerisinde safsızlıklar barındırır. Su kaynaklarındaki safsızlıklar yağışa, kaynağın geçtiği yer altı jeolojik yapısına, topraktaki veya sudaki biyolojik etkinliğe ve insan nüfusunun etkilerine bağlıdır.

Su içerisindeki safsızlıklar sistemde köpürme, korozyon ve kışıra neden olur. Oluşan bu olumsuzluklar işletmenin ürün kalitesini, enerji kaybını ve malzeme ömrünü olumsuz yönde etkilemektedir. Korozyona bağlı olarak meydana gelen delinmeler gibi gözle görülebilir olumsuz etkiler yanında kışır ile boru iç çeperinin kaplanması sonucu boru çaplarının küçülmesi sonrası ısıtma ve soğutma işlemleri için daha fazla sirkülasyona, yani enerjiye ihtiyaç duyulması gibi sonuçları detay inceleme yapılmadan anlaşılamayacak olumsuzluklar oluşabilmektedir.

Bu safsızlıkların giderilebilmesi için öncelikle suyun fiziksel olarak şartlandırılması gerekmektedir. Burada filtreleme, iyon değişimi ve membran ile ayrıma yöntemlerinden biri ya da birkaçı aynı anda uygulanabilmektedir. Fiziksel şartlandırma yapılsa dahi sistemin safsızlıklardan arındırılması ve sistemin tam olarak korunması sağlanamayabilir. Bu sorunların önüne geçmek için kimyasal su şartlandırma yapılması gerekmektedir.

Kimyasal su şartlandırma; kullanılması amaçlanan mevcut suyun oluşturabileceği, korozyon (pas), kireç- kışır (birikinti) ya da mikrobiyolojik kirlilik (yosun, alg, biyofilm tabakası) ve kokunun, amacına uygun kimyasal ajanlar seçilerek giderilmesidir. Bu ajanlar bazen tek bir kimyasal içerisinde bulunurken, bazen ayrı ayrı kimyasallar kullanılabilmektedir. Kimyasallar şoklama, zamana bağlı sürekli dozaj, ölçüme bağlı sürekli dozaj ve debiye bağlı sürekli dozaj gibi yöntemlerle uygulanabilmektedir.

Kazan sistemlerinde sıcak su veya su buharı kullanılarak evsel veya endüstriyel sistemler için ısıtma ihtiyacı karşılanmaktadır. Sıcak su veya buhar ısıtma devresinde devir daim yapmaktadır. Kazan besi sularında doğru ön şartlandırma ve kimyasal kullanımı ile boru delinmesi gibi fiziksel hasarların önüne geçilebileceği gibi, sıcak su veya buhar blöfü azaltılarak su kaybı, yeniden ısıtma enerjisi kaybı, şartlandırma kimyasal kaybı azaltılmış olmaktadır. Bunun yanında boru iç çeperlerinde oluşacak birikintiler önleneceğinden daha az süre ve devir ihtiyacı ile ısıtma sağlanacaktır. Dolayısıyla enerji tasarrufu sağlanmış olacaktır. Bu kimyasalların seçiminde sistem kapasitesi, kazan ve tesisat yapı malzemesi gibi parametreler dikkatli incelenmelidir. Yanlış kimyasal uygulanmasında sadece yetersiz tasarruf değil, sistem yapısının bozulması gibi etkilerde görülebilmektedir.

Soğutma sistemlerinde açık veya kapalı devir daime sahip dizaynlar yapılabilmektedir. En yaygın kullanım soğutma kulesi dizaynıdır. Soğutma kulesi devir daim hattının kule havuzuna girişinde açık bir sistem olması sebebiyle ortam tozlarından etkilenmektedir. Bu sebeple böbrek filtre olarak da adlandırılan filtrasyon sistemi ile havuz içerisindeki su temizliği sağlanabilmektedir. Kule besi suyu sistem dizaynına bağlı olarak filtrelenmiş su, yumuşak su veya saf su olarak şartlandırılır. Sonrasında şartlandırma kimyasalı kullanımı ve blöf miktarlarının ayarlanması ile verimli kullanım sağlanmış olur.

Kimyasal su şartlandırma; Ön şartlandırmadan geçirilen suyun doğru kimyasallarla ve dozajlarla sistemde oluşacak kışır, çamur ve korozyonun oluşmasını engellemek olarak da tanımlanabilir.

Akar Arıtım suyun endüstriyel kullanımında oluşturabileceği negatif etkileri, fiziksel ve kimyasal önlemler ile azaltmak veya tamamen yok etmek, düzenli kontroller ile bu önlemleri sürekli kılmak suretiyle enerji ve amortisman kayıplarını önlemeyi amaçlar.

 

ghl

Bültenimize Kaydolun

Tüm gelişmelerden, yeniliklerden ve fırsatlardan haberdar olun.