Kalite Politikamız

Kalite Politikamız

Akar İleri Arıtım Teknolojisi İnş. San. ve Tic. A.Ş, tercih edilen güvenilir bir firma olma özelliğini arttırarak devam ettirmeyi bir hedef haline getirme yolunda;

 • Müşterilerimizin memnuniyetinin sürekliliğini sağlamayı,
 • Zamanında hizmet performansını etkileyen tüm tedbirleri alarak güvenli, emniyetli ve verimli hizmet sunmayı,
 • Şirket bünyesindeki uygulamalarımızın sürekli iyileştirilmesi için tedarikçilerimiz ve hizmet sağlayıcılarımız ile olan işbirliğimizi geliştirmeyi,
 • Aidiyet duygusu olan çalışanlar için mutluluk duyacakları bir çalışma ortamı yaratmak, gelişimlerine yönelik gerekli tüm eğitimleri gerçekleştirmek ve sisteme her aşamada çalışanların katılımlarını sağlamayı,
 • Şartlara uygunluk sağlayarak süreçlerimizi çalışanlarımızla birlikte risk ve fırsatları değerlendirerek sürekli iyileştirmek ve geliştirmeyi,
 • Tüm faaliyetlerimizde çevreye ve insana duyarlı olmayı,

Kurum içi kalite kültürü olarak benimsemeyi ve tüm ilgili taraflara bildirmeyi Akar İleri Arıtım Teknolojisi İnş. San. ve Tic. A.Ş Üst Yönetimi olarak kabul ve taahhüt ederiz.

Çevre Politikamız

Bugüne kadar çalışmalarımızda her zaman çevre ve insan sağlığına duyarlı ve çevreyi koruyucu olduğumuz gibi,  bundan sonra da ürün ve hizmetlerimizde çevreci özelliğimizi sürdürmek,

 

 • Çevreyle ilgili mevzuat, yasal düzenlemeler ve ilgili mahalli çevre kurulu kararlarına uymanın yanı sıra sürekli gelişme ve iyileşmeyi sağlamak,
 • Çevre amaç ve hedeflerini belirlemek, çevre yönetim sistemini oluşturmak ve çevre performansını sürekli iyileştirmek,
 • Çevrenin kirlenmesine neden olan unsurları kontrol altına almak, azaltmak ve önlemek, geri kazanılması mümkün olan atıkların tekrar değerlendirilmesini sağlamak, geri kazanımın mümkün olmadığı durumlarda ise ilgili mevzuatlara uygun olarak atıkları bertaraf etmek,
 • Resmi makamlar, ilgili kuruluşlar, müşterilerimiz ve tedarikçilerimiz ile işbirliği içinde çevre standartlarımızı yükseltmeye çalışmak,
 • Şirket genelinde çevre bilincinin oluşturulması için eğitimler planlamak ve çevre bilincinin sürekliliğini sağlamak temel ilkemizdir.

 

Çevreyi korumak ve geliştirmek Akar İleri Arıtım Teknolojisi İnş. San. ve Tic. A.Ş Üst Yönetimi olarak tüm çalışanlarımızın görevidir.

İSG Politikamız

 

Akar İleri Arıtım Teknolojisi İnş. San. ve Tic. A.Ş olarak üst yönetim de dahil olmak üzere tüm çalışanlarımızda iş sağlığı ve güvenliği konularında gereken bilinç ve kültürün oluşturulması hedefi ve tüm iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenebilir olduğu inancı ile hareket etmekteyiz. Bu anlayışla çalışmalarımıza yön veriyor, kendimizi sürekli iyileştiriyor ve aşağıdaki ilkelere göre hareket ediyoruz;

 • Çalışmaların sürekliliği adına ISO 45001:2018 yönetim sisteminin şartlarını sağlayan bir İSG Yönetim Sistemi kurmak,
 • Tüm faaliyetlerimizde İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yasal düzenlemelere uymak,
 • Tüm çalışanlarımızın sağlık ve güvenliğini sağlamak adına eğitmek ve bilinçlendirmek,
 • Tüm çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin ve ziyaretçilerimizin oluşturulan İSG kurallarına uymalarını sağlamak,
 • İşletmelerimizde iş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek etkenleri önceden tespit etmek ve ortadan kaldırmak,
 • İSG yönetim sisteminin performansını ölçmek ve performansı arttırmak adına çalışmalar yapmak,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda teknolojik gelişmeleri takip etmek ve yatırımlarımızı ona göre yönlendirmek,
 • Tüm süreçlerimize çalışanlarımızın ve tedarikçilerimizin katılımını sağlamak,

 

Bu doğrultuda işletmelerimizde sağlıklı bir çalışma ortamının sağlanması adına çalışmalarımıza sürekli devam edeceğimizi taahhüt etmekteyiz.

 

Kalite Belgelerimiz

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

ISO 45001:2018

İŞİNİ DOĞRU YAPMAK

Her Gün Daha İyisi İçin Çalışmak

Müşteri odaklı mühendislik çözümlerimiz, geniş ürün yelpazemiz, alanında uzman kadromuz ile bireylere ve topluma karşı saygılı, hukuka, ekonomik ve ahlaki ilkelere bağlı; sağlık, emniyet, ve çevreye duyarlı bir şekilde saygıdeğer müşterilerimizin değerli taleplerine en kaliteli hizmet ile cevap vermek, her gün daha iyisi için çalışmak.

GELECEĞİ PLANLAMAK

Güçlü İlkelerle Yeniliği Takip Etmek

“Su değerlidir, arıtılmış su daha da değerlidir.” yaklaşımını kendimize ilke edinerek tüm bilgi ve tecrübemizi siz müşterilerimiz için kullanarak arıtma sektöründe en güvenilir, hızlı, yenilikçi en kaliteli hizmeti sunan marka olmak bu yolda geleceği planlamak en önemli hedefimiz.

Bültenimize Kaydolun

Tüm gelişmelerden, yeniliklerden ve fırsatlardan haberdar olun.