Makale - Teknik Bilgi

İş Sağlığı ve Güvenliği Nedir?

Ü. Gülsüm DURMUŞ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ NEDİR?

İş Sağlığı ve Güvenliği, sanayileşmenin ilerlemesiyle beraber işletmelerde çalışan personellerin can güvenliğini ve sağlığını tehdit eden birçok sorunun ortaya çıkmasıyla doğmuştur. Bu gibi sorunlar çalışan kişilerin sağlığını tehlikeye atmakla kalmayarak iş verimini ve kalitesini düşürmeye ve firmalara büyük problemler yaratmaya başlamıştır. Bu nedenle iş sağlığı ve güvenliğinin önemi artmış ve bir takım önleyici adımlar atma zorunluluğu gündeme gelmiştir. Bu gibi faktörler nedeniyle gerekli önlemler alınmaya başlamış ancak gelişen sanayi alanındaki gelişmeler içerisinde bu önlemler de artık yetersiz hale gelmeye başlamıştır. Bunun sonucunda iş sağlığı ve güvenliğine bilimsel yaklaşım katılarak İş Sağlığı ve Güvenliği kavramı ortaya çıkmıştır.

İş Sağlığı ve Güvenliği, çalışma yaşamının en can alıcı unsurlarından biridir. Çalışanlarının bedensel ve ruhsal sağlıklarının en iyi düzeyde olması, bunun devamlılığının sağlanması ve bütün mesleklerde aynı ortak hedefte buluşulması iş sağlığı ve güvenliğinin en mühim amaçlarındandır. Çalışma hayatında iş ile kişinin uyumlu olması gerekmektedir. Bu uyum sağlanarak bazı sorunların önüne geçilebilir. Teknolojinin devamlı gelişmesinin sonucu olarak meslek gruplarında sürekli bir yenilenme ve artış söz konusu olmaktadır. Bu artan meslek gruplarında yeni teknoloji ile karşılaşılan problemlerin incelenerek neticeye varması gerekmektedir. Bu tip çalışmaların önceliği olarak iş kazalarına en çok sebebiyet veren güvensiz koşulların ve güvensiz davranışların önlenmesi ve düzeltilmesidir. İş yapılmadan önce gerekli risklerin belirlenmesi, tedbirlerin daha sağlıklı alınması açısından daha faydalı olacaktır. Çalışacak personellerinde iş ile ilgili gereken tüm eğitimleri almaları da güvensiz davranışların önlenmesinde oldukça yarar sağlayacaktır. Bu çalışmaların maksimum fayda sağlaması için ise İş sağlığı ve güvenliği açısından işçi, işveren ve devlet üçlüsünün görev ve sorumluluklarının bilincinde olarak haklarının takibini yapmaları şarttır. Toplumumuzda iş sağlığı ve güvenliği kültürü oluşturularak yaygınlaştırılmalıdır. İş kazasız ve meslek hastalıksız toplumlara ulaşmamız ancak bu şekilde mümkün olacaktır. İş yerlerindeki olumsuz çalışma koşulları ise mevzuatlara uygun davranılarak önemli ölçüde düzeltilmelidir. İşyerlerindeki motivasyonu arttırmak ve bunu üst seviyelerde tutmak personellere psikolojik anlamda da olumlu yansayacaktır. Karşılaşılabilecek iş sorunları ile baş edebilme kabiliyetlerini de arttıracaktır.

Akar Arıtım olarak İş Sağlığı ve Güvenliği daima ilk önceliğimiz olmuştur. Çalışmalarımızda her zaman ‘’ Hedef Sıfır İş Kazası’’ ilkesi ile ilerlemekteyiz. İşletmelerdeki riskleri göz önünde bulundurarak proaktif bir çalışma şekli ile daha sağlıklı ve daha verimli bir iş gücü ortaya koymaktayız. Bu nedenle çalışmakta olduğumuz şirketlerde, özellikle İzmit TÜPRAŞ Rafinerisi’nde iş güvenliği anlamında örnek firma gösterilmekten her zaman gurur duymaktayız. Hedefimiz daha sağlıklı, tehlikelerden arındırılmış güvenli iş ortamlarında çalışmaktır.

Bültenimize Kaydolun

Tüm gelişmelerden, yeniliklerden ve fırsatlardan haberdar olun.