Makale - Teknik Bilgi

Atık Su Geri Kazanımı

Ü. Gülsüm DURMUŞ

Su doğada, aynı enerjide olduğu gibi ne yoktan var edilir ne de var olan su yok olur, sadece bir formdan diğer bir forma dönüşür. Doğal döngüde yağmur olarak yağan temiz su tatlı su kaynakları olan, göl, nehir ve yer altı suyunu besler, bitkiler kullanır, terleme ile atmosfere geri verilir. Okyanuslardan tekrar buharlaşarak yağmur bulutlarını meydana getirir. Yeryüzündeki suyun % 97’si tuzlu sudur. Geri kalan % 3 oranındaki tatlı suyun üçte ikisi kutuplar ve dağ zirvelerinde buz kütlesidir. Sadece % 1 sıvı tatlı su formundadır. Bu tatlı suyun % 98’den fazlası yer altında bulunur, sadece % 2’lik bölüm nehir ve göllerdedir. Dolayısıyla sıvı tatlı su sonlu ve sınırlı bir kaynaktır ve doğal döngü an itibariyle yetmemektedir, insanlığımızın kendi döngülerini oluşturması en kalıcı çözüm olarak gözükmektedir. Kullanılmış suların iyileştirilmesi, yeniden kullanım ve geri dönüşümü, su yetersizliği stresi arttıkça su kaynaklarının daha iyi yönetimi için katkı sağlayan araçlardan biri olarak değerlendirilmektedir. Atık suların iyileştirilmesi ve yeniden kullanımı için yeni uygulamalar geliştirilmekte ve arıtılmış atık sular farklı amaçlar için kaynak olarak değerlendirilmektedir. Su kıtlığı çeken ülke ve bölgelerde yeniden kullanım oranı daha yüksektir.

Kullanılan su miktarı, nüfusun artması ve sanayinin gelişmesi ile birlikte giderek artmaktadır. Su kıtlığı, 21. yüzyılın en büyük sorunlarından biridir ve önümüzdeki yıllarda kaynakların, arıtım ve iklim değişikliği olaylarının düzensiz dağılımı nedeniyle en hassas çevre konularından biri olacağı tahmin edilmektedir. Dünya’daki su kaynaklarının azlığı atık suların yeniden kullanılmasını gündeme getirmektedir. Hem su kıtlığı hem de su kalitesinin bozulması açısından artan su baskısı, geri kazanılmış suyun yeni bir su kaynağı olarak değerlendirilmesine neden olmaktadır. Çevresel ve ekonomik faydalar atık suların yeniden kullanılması için fırsatlar sunmaktadır. Atık su geri kazanımı ile kentsel, endüstriyel, tarımsal ve sanayide kullanılan su miktarını karşılamak mümkündür. Geri kazanılmış sular, su kullanılabilirliği veya artan tüketim sorunları olan bölgeler için alternatif bir tatlı su kaynağı olarak düşünülmektedir. Dünya’da ve Türkiye’de atık suların geri kazanımı ve kullanımı hakkında tasarılar geliştirilmektedir.

Su kıtlığı ve su kirliliği gelişmekte olan ülkelerde önemli bir sorun olmaya devam etmekte ve her geçen gün şiddetini daha etkili hissettirmektedir. Dünyada yüzyılın en önemli sorunlarından biri, kullanılabilir su kaynaklarının azalması ve bunun sonucu gelişecek su kıtlığıdır. Geleneksel tüketim anlayışımıza göre, bütün ürünler bir defa kullanılır ve ardından atılarak çöp olur. Tatlı su kaynaklarımızı da aynı anlayışla tüketiyoruz. Temiz su yararlı bir amaç için bir kez kullanıldıktan sonra atık su olur ve uzaklaştırılır. Kirlettiğimiz atık suyu doğal süreçler temizleyerek su döngüsünde tekrar kullanımımıza sunar. Su yenilenebilir doğal kaynak olmakla birlikte, yenilenebilir seviyenin üstünde tüketildiğinde su kıtlığı olarak ortaya çıkmaya başlar. Dünyamızın şu anını ve geleceğinin tehdit eden su kıtlığı, yaşam kalitemizi sekteye uğratmakta, doğal ekosistemleri tahrip ederek, ilerlemeye devam etmektedir. Uluslararası gündemin üst sıralarında yer alan su konusunun dünya kamuoyunun ilgisini giderek artan bir biçimde çekmesinin başlıca nedenleri arasında nüfus artışı, hızlı şehirleşme ve sanayileşmenin yol açtığı su ihtiyacı ve iklim değişikliği yer alıyor. Su sıkıntısının gelecek 20-25 yıl içerisinde Orta Doğu dâhil bazı bölgelerde su krizine dönüşmesi ihtimali söz konusu. Bu nedenle, ikamesi mümkün olmayan bu doğal kaynağın 21. yüzyılın stratejik kaynaklarından biri olacağı genel kabul görüyor. Su kaynaklarımız maalesef artık özellikle tüketimin yoğun olduğu bölge ve zamanlarda kendi kendini yenileme potansiyelinin ötesinde, kullanımımıza yetmiyor. Su kaynakları yetersiz olan ülkeler bir süredir, tatlı su kaynaklarını yenilenebilir kaynak olarak ele alıp defalarca kullanma yolunu uyguluyorlar. Çünkü kullanılmış suyu arıtmak tuzlu deniz suyunu arıtmaktan her zaman daha pratik ve ekonomik, aynı zamanda daha yüksek kalitede su elde etmek mümkün. Ülkemizde arıtılmış atık suların yeniden kullanımı devlet tarafından teşviklerle yaygınlaştırılmıştır.

Firmamız Akar Arıtım olarak Türkiye’de birçok bölgede kurumsal şirketlerin arıtım birimlerinde çalışmaktadır. Bunların en başında gelen İzmit TÜPRAŞ rafinesinde bulunan su hazırlama ünitesi işletmesi bakımları yapılarak devamlılığını sürdürmektedir. İzmit TÜPRAŞ Rafinerisi’nde su hazırlama ünitesinin ilk aşaması 2014 yılında günde 6 bin ton su üretimi ile devreye alınmıştır. 2015 yılında aşamayı güçlendirip günde 24 bin ton su üretimine yükselterek AB Çevre ödülleri finalisti olmuştur. 2016 yılında toplam kapasite günde 36 bin ton su üretimine ulaşarak 2,5 milyon nüfuslu bir şehrin yıllık su tüketimine eşdeğer su tasarrufu sağlanmıştır. Akar Arıtım olarak İzmit TÜPRAŞ Rafinerisi’nde ki çalışmalarımızı referans göstererek diğer işletmelerde de hizmet vermekten gurur duymaktayız. Ayrıca kurulumu, işletmesi ve bakımları Akar Arıtım tarafından yürütülen ülkemizin birçok bölgesindeki atık su geri kazanım tesisleri ile çevre dostu anlayışımızı sürdürmeye devam etmekteyiz.

Bültenimize Kaydolun

Tüm gelişmelerden, yeniliklerden ve fırsatlardan haberdar olun.